realitny.support@innovea.sk

Máte otázky? Odpisujeme aj o polnoci.

0910 393 363

Nie vždy môžeme dvihnúť. Píšte.

Drevárska 1, Poprad

Dohodnite si stretnutie vopred.

MÁTE OTÁZKY?

KONTAKTUJTE NÁS

Sme online marketingová agentúra spod Tatier. Pre podnikateľov a značky ponúkame aj tvorbu webstránok, e-shopov či správu sociálnych sietí. Odlíšte svoju značku od ostatných – my Vám s tým pomôžeme.

polia označené "*" sú povinné

Potvrdenie*
Hidden

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť so sídlom: iProfil.sk s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovensko, IČO: 51166305, a prevádzkou na adrese: Drevárska 453/1, 058 01 Poprad (ďalej len „Sprostredkovateľ“) bude Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu tohto dokumentu spracúvať v rámci vzťahu súvisiaceho s vybavením objednávky fotografických alebo iných marketingových služieb. Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah s dotknutou osobou. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah. Aktuálny zoznam Sprostredkovateľov/Spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na riešení tohto obchodného prípadu, sú k dispozícii elektronicky na základe Vašej požiadavky zaslanej na: info@iprofil.sk. Ako dotknutá osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje máte: 1) právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom, 2) právo na ich opravu alebo vymazanie osobných údajov, 3) právo na obmedzenie ich spracúvania, prípadne právo namietať proti ich spracúvaniu, 4) právo na prenosnosť OÚ, 5) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom na Hraničnej 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.